Kategorie

Kontakt z nami

Obecnie nie ma możliwości odbioru osobistego w naszym sklepie.

Wszystkie zamówienia muszą zostać wysłane za pomocą poczty lub kuriera.

Adres do Zwrotów

GAL Sp. z o.o.
ul. Ludźmierska 44
34-400 Nowy Targ


Adres do korespondencji

GAL Sp. z o.o.
ul. Sądel 8
34-406 Leśnica

e-mail: [email protected]
telefon : +48 18 540 58 12
Koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora
Dane firmy

GAL Sp. z o.o.
ul. Sądel 8
34-406 Leśnica
Nip: 736-172-52-60
KRS: 0000684098

Zarejestrowana przez:
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS.
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 PLN